Credo

Alle medewerkers verbindt niet alleen een professionele en systematische werkwijze, maar ook gemeenschappelijke waarden. Het ideaal van de "eerzame koopman" wordt door iedereen gewaardeerd en gekoesterd. Rendabiliteit en ethiek zijn voor ons geen tegenstellingen. Onze op de lange termijn gerichte bedrijfsactiviteiten zijn gebaseerd op deugden zoals eerlijkheid, vlijt, een vooruitziende blik en rechtvaardigheid.

Vertrouwen: Ons gemeenschappelijk credo (Lat. = ik vertrouw) vormt de basis voor succesvolle activiteiten. Alleen zo bereiken wij een eerlijke communicatie tussen alle betrokkenen.

Geloofwaardigheid: Op basis van jarenlange ervaringen kunnen wij situaties meestal vanuit een neutraler en objectiever oogpunt inschatten. Deze inschatting geven wij eerlijk door, ook als het soms om onaangename waarheden gaat.

Verantwoordelijkheid: Wij hebben met mensen te maken, niet met producten. In al onze relaties zijn wij ons daar steeds van bewust. Voor ons bestaan er geen "goede" of "slechte" sollicitanten, maar alleen bij een bepaalde functie en bij de onderneming "passende" mensen.

Discretie: Communicatie betekent voor ons ook op het juiste moment te zwijgen.