Onze werkwijze

Wij stellen samen met u een zo gedetailleerd mogelijk eisenprofiel op met de essentiële vaktechnische en persoonlijke kwalificatiekenmerken. Hoe nauwkeuriger wij weten wie u zoekt, des te hoger is de waarschijnlijkheid dat wij de juiste persoon vinden.

Wij zoeken vooral door direct, individueel contact te leggen (executive search). Hierdoor bereiken wij ook doelgroepen die niet op personeelsadvertenties zouden reageren.

De adviseur blijft in het gehele project uw contactpersoon en informeert u regelmatig over de voortgang van de uitvoering van uw opdracht.

De voorselectie vindt plaats door een grondige, gekwalificeerde beoordeling van de kandidaten in persoonlijke interviews en door controle van referenties. Daarbij zijn wij verplicht om ten opzichte van de kandidaat bijzonder zorgvuldig te werk te gaan. Het gebruik van methodische analyseprocedures ondersteunt het besluitvormingsproces (HBDI-gecertificeerd).

Door ons intern netwerk maken wij gebruik van de kennis en het netwerk van alle adviseurs om het project succesvol te kunnen afronden.